چرا از نقطه سه گانه آب به عنوان استاندارد استفاده می کنیم؟

هرگز استاندارد اولیه دیگری وجود نداشته است که مقرون به صرفه تر و یا از لحاظ به کارگیری ساده تر از سلول نقطه سه گانه آب (TPW) باشد. سلول های کالیبراسیون به عدم قطعیت گسترده ای در حدود 0.0001 درجه سانتی گراد و یا حتی بهتر دست یافته اند و هزینه آنها کمتر از 1100 دلار می باشد.

بیشتر بخوانید

چرا تجهیزات اندازه گیری و آزمون را کالیبره می کنیم

بطور عمده کالیبراسیون احتیاج به استانداردی دارد که حداقل درستی آن 3 مرتبه بیشتر از از وسیله تحت کالیبراسیون باشد. در غیر اینصورت، شما عملیات کالیبراسیون را در محدوده تلرانس های مشترک و نزدیک به هم انجام داده اید که در نتیجه تلرانس های دستگاه مرجع شما می تواند در نهایت باعث شود شما یک دستگاهی که در محدوده مجاز قرار دارد را خارج از محدوده مجاز اعلام نمایید و یا بالعکس.

بیشتر بخوانید

اولین اندازه گیری های بشر در طول تاریخ کالیبراسیون

طول و جرم اولین اندازه گیری های انجام شده توسط بشر می باشند. بر طبق گفته های برخی از مورخان، قدیمی ترین استاندارد برای اندازه گیری جرم که قابل ردیابی نیز می باشد، استاندارد بگا BEGA می باشد. این واحد اندازه گیری جرم 7 تا 8 هزار سال قبل از میلاد مسیح توسط مصریان باستان مورد استفاده قرار می گرفته است…

بیشتر بخوانید

هزینه پنهان استفاده از خدمات کالیبراسیون کم هزینه

معمولا تصمیم گیری برای خرید خدمات کالیبراسیون بر مبنای قیمت صورت می گیرد. رویکرد هزینه محور برای تصمیم گیری در رابطه با خرید خدمات کالیبراسیون می تواند مانند اسب تروژان باشد. ما در ادامه به بیان مشکلات و هزینه های غیر منتظره احتمالی حاصل از انتخاب تامین کنندگان کم هزینه می پردازیم تا شما را در ارزیابی تامین کنندگان خدمات کالیبراسیون کمک کنیم.

بیشتر بخوانید

استاندارد ایزو 17025

نخستین ویرایش استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 در سال ۱۹۹۹ در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرای ISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN 45001 تهیه و جایگزین هر دو آنها شد. این استاندارد در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۷ مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید

استاندارد ایزو 10012

یک سیستم اثر بخش مدیریت اندازه گیری اطمینان می دهد که تجهیزات اندازه گیری و فرآیندهای اندازه گیری برای استفاده مورد نظر خود مناسب و این در تحقق اهداف کیفیت محصول و مدیریت کردن ریسک نتایج اندازه گیری نادرست حائر اهمیت است.

بیشتر بخوانید

استاندازد ایزو 9001

این استاندارد توسط طرف های درون سازمانی و برون سازمانی، از جمله نهادهای گواهی کننده جهت ارزیابی توانایی سازمان برای برآورده کردن خواسته های مشتری، الزامات مربوط به قوانین و مقررات قابل اعمال در مورد محصول و الزامات خود سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید

واژه نامه اندازه شناسی

به طور کلی واژه نامه فرهنگ واژگانی است که عناوین و تعاریفی را از یک یا چند زمینه موضوعی خاص در بر می گیرد. این واژه نامه به علم اندازه گیری و کاربرد آن مربوط می شود. همچنین این واژه نامه شامل اصول اساسی حاکم بر کمیت و یکاهای جاری است. به روش های مختلف و زیادی می توان در حوزه کمیت و یکاها بحث کرد.

بیشتر بخوانید

عدم قطعیت اندازه گیری

عدم قطعیت اندازه گیری یک مفهوم کلی مرتبط با هر اندازه گیری است و می تواند در فرآیندهای تصمیم گیری حرفه ای و همچنین قضاوت عملکرد به کار رود.

بیشتر بخوانید