ساعت چند است

ساعت چند است؟

این سوال ساده است اما پاسخ آن چندان ساده نیست. ساعت دقیقاً چیست و از کجا می دانید؟

بیشتر افراد عادت دارند هر زمان لازم باشد کالیبراسیون و تنظیم ساعت خود را انجام دهند. استانداردهای کاری (به عنوان مثال ساعت ها) تقریباً در همه جا قابل مشاهده هستند و انجام کالیبراسیون مقایسه ای آسان و تقریبا عملی ناخودآگاه است. عقربه های ساعت به آرامی حرکت میکنند، ما آن را با توجه به مرجعی که به آن اعتماد داریم تنظیم می کنیم. ساعت رسمی اغلب از طریق تلویزیون یا اینترنت در دسترس است. کالیبراسیون و تنظیم آن با زمان رسمی، قابلیت ردیابی زمان را برای ما فراهم می کند. تصور کنید اگر منبع مشترکی برای زمان نداشته باشیم دنیا چگونه کار می کند؟ همه تفسیر خودشان را از زمان دارند. قطارها و هواپیماها با تعریف زمانی که شرکت های بهره بردار از آن استفاده می کنند حرکت می کنند و مسافران بسته به زمان ساعت مچی خود وسیله نقلیه خود را می گیرند یا از دست می دهند.

بنابراین شاید کالیبراسیون موضوع خیلی سختی نباشد، ما در واقع این کار را در زندگی خصوصی و کاری خود همیشه انجام می دهیم، و این مهم است، نه؟

سیستم بین المللی یکاها (SI)

از منظر جهانی، همه اندازه گیری هایی که بر اساس سیستم بین المللی یکاها (SI) انجام شوند مورد توافق جهانی است. این موضوع به ما اطمینان می دهد که از مقادیر یکسان استفاده می کنیم و اندازه گیری هایی که با تجهیزات متفاوت در مکان های مختلف انجام می شود قابل مقایسه هستند. هرچه ما از سیستم بین المللی یکاهای (SI) بیشتر فاصله داشته باشیم، عدم اطمینان بیشتری در اندازه گیری از نظر دقت مطلق داریم. برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت دفتر بین المللی وزنه و اندازه گیری (BIPM) مراجعه کنید. http://www.bipm.org/en/si/

چرا اندازه گیری لازم است

عامل اصلی در مورد اندازه گیری، درک این مسئله است که بدانیم قابل اطمینان بودن نتایج به دست آمده از اندازه گیری چه زمانی مهم است. ارزش اطلاعات، الزامات مربوط به فرآیندهای تأیید اندازه گیری مناسب را تعیین می کند. این الزامات بر انتخاب تجهیزات اندازه گیری و روش های کالیبراسیون تأثیر می گذارد. ارزش اطلاعات بدست آمده را چگونه تعریف می کنیم؟ به همین دلیل است که شما به اطلاعاتی که اندازه گیری ارائه می دهد نیاز دارید. در زیر چند نمونه ذکر شده است.