فروش کالیبراتور

کمپراتور فشار

تجهیزات کالیبراسیون فشار

فشارسنج مرجع دیجیتال
فشارسنج مرجع (P100)

کاربرد: کالیبراسیون فشارسنج به روش مقایسه ای
گستره: 1- تا 5 بار / 1- تا 20 بار / 1- تا 50 بار / 0 تا 350 بار / 0 تا 700 بار
تفکیک پذیری: 5 رقمی
درستی: %0/05 درصد گستره
سازنده: ایتالیا

هند پمپ فشار و خلا
پمپ کالیبراسیون فشار (NPC-300)

کاربرد: ایجاد فشار مورد نیاز جهت کالیبراسیون فشارسنج ها و خلاء سنج ها با قابلیت ایجاد تغییرات جزئی در فشار / خلاء خروجی
گستره: 1- تا 20 بار
سازنده: دقت آزمای کارا

کمپراتور فشار
پمپ کالیبراسیون فشار (MPR-700)

کاربرد: ایجاد فشار مورد نیاز جهت کالیبراسیون فشارسنج ها و خلاء سنج ها با استفاده از آب یا روغن های هیدرولیکی
گستره: 0 تا 700 بار
سازنده: دقت آزمای کارا

تجهیزات کالیبراسیون دما

حمام روغن مرجع
حمام کالیبراسیون (HTB-200)

کاربرد: ایجاد دمای مورد نیاز جهت کالیبراسیون ترموکوپل های استاندارد، دماسنج های مقاومتی و دماسنج ها مایع در شیشه
گستره: 50 تا 200 درجه سلسیوس
تفکیک پذیری: 0/1 درجه سلسیوس
سازنده: دقت آزمای کارا

ترموکوپل مرجع نیمه استاندارد
ترموکوپل مرجع (Semi Standard)

کاربرد: تجهیز مرجع جهت اندازه گیری دمای کوره به منظور کالیبراسیون ترموکوپل های استاندارد به روش مقایسه ای
گستره: 200 تا 1300 درجه سلسیوس
نوع: R یا S
سازنده: انگلستان

کوره کالیبراسیون مرجع
کوره کالیبراسیون (HTR-1200)

کاربرد: ایجاد دمای مورد نیاز جهت کالیبراسیون ترموکوپل های استاندارد
گستره: 200 تا 1200 درجه سلسیوس
تفکیک پذیری: 1 درجه سلسیوس
سازنده: دقت آزمای کارا

Test-174T
دیتالاگر دما (174T)

کاربرد: ثبت شرایط محیطی (دما) آزمایشگاه
گستره دما: 30- تا 70 درجه سلسیوس
تفکیک پذیری: 0.1 درجه سلسیوس
درستی: 0.5 +/- درجه سلسیوس
سازنده: آلمان

Testo-174H
دیتالاگر دما و رطوبت (174H)

کاربرد: ثبت شرایط محیطی (دما و رطوبت) آزمایشگاه
گستره دما: 20- تا 70 درجه سلسیوس
گستره رطوبت: 0 تا 100درصد رطوبت نسبی
تفکیک پذیری: 0.1 درجه سلسیوس / درصد
سازنده: آلمان

تجهیزات کالیبراسیون نیرو و گشتاور

S Type


لودسل فشاری و کششی (SS-300)

کاربرد: اندازه گیری نیرو در حالت فشاری و کششی
ظرفیت: از 50 کیلوگرم تا 10 تن
خطای ترکیبی: 0.03 درصد
سازنده: کره جنوبی

کالیبراتور نیرو
نمایشگر چهار کانال لودسل (DWI-4)

کاربرد: نمایش سیگنال خروجی لودسل برحسب یکای نیرو
تعداد ورودی: چهار کانال
تفکیک پذیری: تا 1.000.000 بخش
سازنده: دقت آزمای کارا

تجهیزات کالیبراسیون ابعادی

کالیبراتور ساعت های اندازه گیری
کالیبراتور ساعت (DIC-500)

کاربرد: کالیبراسیون ساعت های اندازه گیری و اهرمی
گستره: 0 تا 50 میلی متر
تفکیک پذیری: 0/001 میلی متر
سازنده: دقت آزمای کارا

تجهیزات اندازه گیری موجود جهت فروش

فشارسنج آنالوگ تمام استیل
فشارسنج آنالوگ تمام استیل

کاربرد: اندازه گیری فشار بر حسب Bar و PSI
گستره: 0 تا 400 بار
تفکیک پذیری: 10 بار
سازنده: کره جنوبی
وضعیت: آکبند
موجودی: 7 عدد

مالتی متر دیجیتال
مولتی متر دیجیتال (BM525s)

کاربرد: اندازه گیری کمیت های الکتریکی با قابلیت ثبت داده ها
گستره: مطابق با مشخصات فنی
تفکیک پذیری: مطابق با مشخصات فنی
سازنده: تایوان
وضعیت: آکبند
موجودی: 2 دستگاه

دستگاه لوکس متر
لوکس متر (HIOKI-3423)

کاربرد: اندازه گیری شدت نور
گستره: 0 تا 200.000 لوکس
تفکیک پذیری: از 0/01 تا 100 لوکس
سازنده: ژاپن
وضعیت: دست دوم
موجودی: 1 دستگاه

صوت سنج دیجیتال
صوت سنج دیجیتال (PSIP-824)

کاربرد: اندازه گیری شدت صوت بر حسب دسیبل
گستره: 30 تا 130 دسیبل
تفکیک پذیری: 0.1 دسیبل
سازنده: چین
وضعیت: آکبند
موجودی: 2 دستگاه

ترانسمیتر فشار
ترانسمیتر فشار و خلاء (3051)

کاربرد: اندازه گیری فشار و انتقال از طریق پروتکل هارت
گستره: 1- تا 276 بار
تفکیک پذیری: مطابق با مشخصات فنی
سازنده: آلمان
وضعیت: آکبند
موجودی:4 دستگاه

ترانسمیتر فشار و خلاء
ترانسمیتر فشار (ABB-266HSH)

کاربرد: اندازه گیری فشار و انتقال از طریق پروتکل هارت
گستره: 0 تا 600 بار
تفکیک پذیری: مطابق با مشخصات فنی
سازنده: ایتالیا
وضعیت: دست دوم
موجودی: 6 دستگاه

دستگاه ضخامت سنج رنگ اولتراسونیک
ضخامت سنج رنگ (MCT-180)

کاربرد: اندازه گیری ضخامت رنگ و پوشش
گستره: 0 تا 1800 میکرومتر
تفکیک پذیری: 0.1 و 1 میکرومتر
سازنده: مارمونیکس
وضعیت: دست دوم
موجودی: 1 دستگاه

فشارسنج عقربه ای
فشارسنج آنالوگ تمام استیل

کاربرد: اندازه گیری فشار بر حسب Bar
گستره: 0 تا 100 بار / 0 تا 160 بار
تفکیک پذیری: 2 بار
سازنده: ایتالیا
وضعیت: دست دوم
موجودی: 3 دستگاه

کلمپ متر دیجیتال
آمپرمتر چنگکی (DM 6050)

کاربرد: اندازه گیری جریان مستقیم و متناوب
گستره: 0 تا 2000 آمپر
تفکیک پذیری: مطابق با مشخصات فنی
سازنده: چین
وضعیت: آکبند
موجودی: 1 دستگاه