خدمات کالیبراسیون

Head3

آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت دقت آزمای کارا با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب در حوزه اندازه شناسی، تجهیزات به روز و اخذ مجوز رسمی از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران همزمان با شروع فعالیت شرکت، فعالیت خود را آغاز نمود. هدف اصلی از تاسیس آزمایشگاه کالیبراسیون توسط شرکت دقت آزمای کارا پاسخگویی به نیازهای مشتریان درون سازمانی و برون سازمانی در زمینه کالیبراسیون و همچنین برقراری قابلیت ردیابی در تجهیزات ساخته شده توسط شرکت دقت آزمای کارا می باشد.

DAK’s multi-domain metrological services, in calibration, verification and test measurement are provided on-site and in laboratories. Guaranteeing the traceability of the International System of Units (SI) and ensuring the results obtained meet ISO 9001, ISO/IEC 17025 and ISO10012 standards.

Onsite Calibration

Another flexible option is to have your instruments calibrated at your facility. This premium service offers you the convenience of having our technicians bring our calibration standards and perform the calibration services onsite.

In-Lab Calibration

The majority of our customers choose this convenient option. Either ship your instruments into our lab, or you can choose to drop them off. We will quickly process your calibrations and, we will typically ship them back in five business days. Our lab is staffed running multiple shifts, so you can rest assured we will get your instrument back to you quickly and safely.

دامنه کاری آزمایشگاه کالیبراسیون دقت آزمای کارا

کالیبراسیون خلاء سنج های آنالوگ-0.85 to 0 barCalibration of vacuum gauges
کالیبراسیون فشارسنج های آنالوگ0 to 700 barCalibration of pressure gauges
کالیبراسیون فشارسنج هایی دیجیتال0 to 700 barCalibration of digital pressure gauges
کالیبراسیون ترانسمیترها و ترانسدیوسرهای فشار0 to 700 barCalibration of pressure transmitters / transducers
کالیبراسیون ثبات ها و سوئیچ های فشار0 to 400 barCalibration of pressure recorders / loggers
کالیبراسیون شیرهای اطمینان فشار0 to 400 barCalibration of safety relief valves
کالیبراسیون محیط های دمایی-40 to 1200 °CCalibration of temperature chambers
کالیبراسیون حمام ها و کوره های کالیبراسیون-40 to 1200 °CCalibration of calibration bath and dry block calibrators
کالیبراسیون دماسنج های مایع در شیشه / جیوه ای / الکلی-25 to 200 °CCalibration of liquid in glass thermometers
کالیبراسیون دماسنج های دو فلزی (بی متال) و سیستم پرشده-25 to 200 °CCalibration of bimetallic and filled system thermometers
کالیبراسیون دماسنج های مقاومتی-25 to 650 °CCalibration of resistance thermometers
کالیبراسیون ترانسمیترهای دما-25 to 650 °CCalibration of temperature transmitters
کالیبراسیون ترموکوپل-25 to 1100 °CCalibration of thermocouple
کالیبراسیون نمایشگر دما و شبیه ساز دما-270 to 1760 °CCalibration of temperature indicator / simulator
کالیبراسیون دماسنج لیزری50 to 500 °CCalibration of infrared thermometer
کالیبراسیون دماسنج های محیطی-5 to 50 °CCalibration of temperature data logger
کالیبراسیون رطوبت های محیطی30 to 80 %R.H.Calibration of humidity meter
کالیبراسیون چمبرهای رطوبت10 to 95 %R.H.Calibration of humidity chamber
کالیبراسیون اتوکلاوUp to 140 °CCalibration of sterilizer
کالیبراسیون یخچال و فریزر-40 to 10 °CCalibration of refrigerator and freezer
کالیبراسیون کولیس0 to 1000 mmCalibration of caliper
کالیبراسیون ارتفاع سنج0 to 1000 mmCalibration of height gauge
کالیبراسیون میکرومتر0 to 1000 mmCalibration of micrometer
کالیبراسیون ساعت اندازه گیری0 to 50 mmCalibration of dial gauge
کالیبراسیون ساعت اهرمی0 to 1.6 mmCalibration of lever gauge
کالیبراسیون ضخامت سنج ساعتی0 to 50 mmCalibration of thickness gauge
اندازه گیری ابعادی0 to 300 mmDimensional measurement
کالیبراسیون زاویه سنج0 to 360 °Calibration of protractor
کالیبراسیون ضخامت سنج رنگ0 to 2000 μmCalibration of coating thickness gauge
کالیبراسیون فیلم ضخامت سنج رنگ0 to 2000 μmCalibration of calibration foils
کالیبراسیون ضخامت سنج اولتراسونیک0 to 100 mmCalibration of ultrasonic thickness gauge
کالیبراسیون گونیای فلزی0 to 500 mmCalibration of 90° square
کالیبراسیون فیلرگیج0 to 3 mmCalibration of feeler gauge
کالیبراسیون مندرل مخروطیN.A.Calibration of conical mandrel
کالیبراسیون اپلیکاتور0 to 1000 μmCalibration of film applicator
کالیبراسیون گریندومتر / گریندوپک0 to 100 μmCalibration of grind gauge
کالیبراسیون ضخامت سنج رنگ تر0 to 2000 μmCalibration of wheel gauge
کالیبراسیون سمپلر(10 to 10000) μlCalibration of sampler
کالیبراسیون بالن ژوژه(5 to 1000) mlCalibration of volumetric flask
کالیبراسیون استوانه مدرج(5 to 1000) mlCalibration of graduated cylinder
کالیبراسیون بورت(1 to 100) mlCalibration of burette
کالیبراسیون پیپت(0.1 to 100) mlCalibration of pipette
کالیبراسیون دیسپنسر(1 to 100) mlCalibration of dispenser
کالیبراسیون سرنگUp to 100 μlCalibration of syringe
کالیبراسیون پیکنومتر(5 to 100) mlCalibration of pycnometer
کالیبراسیون رقیق کننده(0.05 to 100) mlCalibration of diluter
کالیبراسیون ترازو و باسکولUp to 1500 kgCalibration of weighing machine
کالیبراسیون ترکمترUp to 1500 N.mCalibration of torque wrench
کالیبراسیون ترکتستر و ترانسدیوسر گشتاورUp to 200 N.mCalibration of torque tester
کالیبراسیون لودسلUp to 10 tfCalibration of loadcell
کالیبراسیون ماشین آزمون موادUp to  100 tfCalibration of testing mahcines
کالیبراسیون سرعتUp to 800 mmCalibration of speed
کالیبراسیون جابجاییUp to 500 mm/minCalibration of displacement
پی اچ مترUp to 14 pH Calibration of pH meter
هدایت سنج2 μS to 20 mSCalibration of conductivity meter
الکل سنجUp to 100%Calibration of alcohol meter
رفراکتومتر و بریکس سنجUp to 70%Calibration of refractometer
کروماتوگراف مایعN.A.Qualification of HPLC
کالیبراسیون پارتیکل کانتر (ذرات)(0.3 to 10) μmCalibration of  particle counter
کالیبراسیون پارتیکل کانتر (فلوی هوا)Up to 200 lpmCalibration of particle counter (flow)
آزمون شمارش ذرات معلق(0.3 to 10) μmCleanliness class test
اندازه گیری سرعت هواUp to 25.0 m/sAir velocity test
اندازه گیری فشار مثبت هوا(0 to 1.00) hPaPositive pressure test
اندازه گیری دما(15 to 50) ºCTemperature test
اندازه گیری رطوبت(10 to 95) %R.H.Humidity test
اندازه گیری شدت روشناییUp to 2000 LuxLighting intensity test
اندازه گیری شدت صوت(50 to 130) dBNoise level test 

گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه

گروه مهندسی دقت آزمای کارا در همان بدو تاسیس با اتکا به تجربیات و دانش فنی پرسنل خود اقدام به ایجاد واحد تعمیرات تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی نمود. دامنه فعالیت: عیب یابی و تعمیر سیستم های مکانیکی و الکترونیکی (مدارات تقویت کننده، مدارات مبدل دیجیتال به آنالوگ و بالعکس، مدارات نوسان ساز، مدارات حرارتی، منبع تغذیه، مدارات نمایش دهنده و … ) بر اساس استانداردهای بین المللی و تحلیل مهندسی مدار

Maintenance

With over 10 years of performing quality calibrations and repairs, we have our procedures and costs down to a science. This vast experience enables us to transfer savings to you in the form of Flat Rate Pricing on the most popular instruments we repair, making it easy for you to budget and acquire repair services. Our expertly trained repair technicians can turn your jobs around faster than the OEM – and often for less.