استاندازد ایزو 9001

پذیرش سیستم مدیریت کیفیت بایستی یک تصمیم راهبردی سازمان باشد. طراحی و بکارگیری سیستم مدیریت کیفیت یک سازمان تحت تاثیر موارد زیر قرار می گیرد:

  • محیط سازمانی آن، تغییر در آن و ریسک های مرتبط با آن محیط
  • نیازهای در حال تغییر آن
  • اهداف ویژه آن
  • محصولاتی که سازمان ارائه می کند
  • فرآیندهایی که سازمان به کار می گیرد
  • اندازه و ساختار سازمان

این استاندارد توسط طرف های درون سازمانی و برون سازمانی، از جمله نهادهای گواهی کننده جهت ارزیابی توانایی سازمان برای برآورده کردن خواسته های مشتری، الزامات مربوط به قوانین و مقررات قابل اعمال در مورد محصول و الزامات خود سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.

1 دیدگاه برای «استاندازد ایزو 9001»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.