استاندارد ایزو 10012

 

یک سیستم اثر بخش مدیریت اندازه گیری اطمینان می دهد که تجهیزات اندازه گیری و فرآیندهای اندازه گیری برای استفاده مورد نظر خود مناسب و این در تحقق اهداف کیفیت محصول و مدیریت کردن ریسک نتایج اندازه گیری نادرست حائر اهمیت است. هدف سیستم مدیریت اندازه گیری، مدیریت کردن ریسک اثراتی است که تجهیزات اندازه گیری و فرآیندهای اندازه گیری می توانند با تولید نتایج نادرست بر کیفیت محصولات یک سازمان داشته باشند. گستره روش های مورد استفاده برای سیستم اندازه گیری از تصدیق تجهیزات اصلی تا کاربرد فنون آماری در کنترل فرآیندهای اندازه گیری را شامل می شود.

مراجعه به این استاندارد ممکن است:

  • از سوی مشتریانی باشد که به محصولات مشخصی نیاز دارند؛
  • از سوی تامین کنندگانی باشد که محصولات مشخصی را عرضه می کنند؛
  • از سوی سازمان های قانونی یا قانون گذار باشد؛
  • برای ارزیابی و ممیزی سیستم های مدیریت اندازه گیری باشد؛

1 دیدگاه برای «استاندارد ایزو 10012»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.