هزینه پنهان استفاده از خدمات کالیبراسیون کم هزینه

معمولا تصمیم گیری برای خرید خدمات کالیبراسیون بر مبنای قیمت صورت می گیرد. رویکرد هزینه محور برای تصمیم گیری در رابطه با خرید خدمات کالیبراسیون می تواند مانند اسب تروژان باشد. ما در ادامه به بیان مشکلات و هزینه های غیر منتظره احتمالی حاصل از انتخاب تامین کنندگان کم هزینه می پردازیم تا شما را در ارزیابی تامین کنندگان خدمات کالیبراسیون کمک کنیم.

بیشتر بخوانید