چرا تجهیزات اندازه گیری و آزمون را کالیبره می کنیم

بطور عمده کالیبراسیون احتیاج به استانداردی دارد که حداقل درستی آن 3 مرتبه بیشتر از از وسیله تحت کالیبراسیون باشد. در غیر اینصورت، شما عملیات کالیبراسیون را در محدوده تلرانس های مشترک و نزدیک به هم انجام داده اید که در نتیجه تلرانس های دستگاه مرجع شما می تواند در نهایت باعث شود شما یک دستگاهی که در محدوده مجاز قرار دارد را خارج از محدوده مجاز اعلام نمایید و یا بالعکس.

بیشتر بخوانید

اولین اندازه گیری های بشر در طول تاریخ کالیبراسیون

طول و جرم اولین اندازه گیری های انجام شده توسط بشر می باشند. بر طبق گفته های برخی از مورخان، قدیمی ترین استاندارد برای اندازه گیری جرم که قابل ردیابی نیز می باشد، استاندارد بگا BEGA می باشد. این واحد اندازه گیری جرم 7 تا 8 هزار سال قبل از میلاد مسیح توسط مصریان باستان مورد استفاده قرار می گرفته است…

بیشتر بخوانید

هزینه پنهان استفاده از خدمات کالیبراسیون کم هزینه

معمولا تصمیم گیری برای خرید خدمات کالیبراسیون بر مبنای قیمت صورت می گیرد. رویکرد هزینه محور برای تصمیم گیری در رابطه با خرید خدمات کالیبراسیون می تواند مانند اسب تروژان باشد. ما در ادامه به بیان مشکلات و هزینه های غیر منتظره احتمالی حاصل از انتخاب تامین کنندگان کم هزینه می پردازیم تا شما را در ارزیابی تامین کنندگان خدمات کالیبراسیون کمک کنیم.

بیشتر بخوانید