چرا از نقطه سه گانه آب به عنوان استاندارد استفاده می کنیم؟

هرگز استاندارد اولیه دیگری وجود نداشته است که مقرون به صرفه تر و یا از لحاظ به کارگیری ساده تر از سلول نقطه سه گانه آب (TPW) باشد. سلول های کالیبراسیون به عدم قطعیت گسترده ای در حدود 0.0001 درجه سانتی گراد و یا حتی بهتر دست یافته اند و هزینه آنها کمتر از 1100 دلار می باشد.

بیشتر بخوانید