کابینت های ایمنی بیولوژیکی

کابینت ایمنی بیولوژیکی (بایوسیفتی کابینت)

کابینت های ایمنی بیولوژیکی

کابینت ایمنی بیولوژیکی (BSC) که با عنوان بایوسیفتی کابینت نیز شناخته می شود، یک فضای کاری آزمایشگاهی برای کار به صورت ایمن با مواد آلوده به عوامل بیماری زا است. از بایوسیفتی کابینت به عنوان وسیله جهت محافظت اپراتور و همچین فضای کار در برابر مواد آلوده استفاده می شود. کابینت های ایمنی بیولوژیکی از فیلترهای ذرات معلق با راندمان بالا (HEPA) یا فیلترهای (ULPA) در خروجی سیستم (اگزاست) یا تأمین کننده هوا برای به دام انداختن ذرات معلق در هوا استفاده میکنند. بسته به پیکربندی این فیلترها، جهت جریان هوا و ارتفاع پنجره، می توان به درجه های مختلف محافظت از پرسنل، محصول و محیط دست یافت.

The biological safety cabinet (BSC), also known as a biosafety cabinet, is an enclosed ventilated laboratory workspace for safely working with materials potentially contaminated with pathogens. The BSC is a primary containment device designed to protect the worker, the material being used, and the external environment from exposure. A BSC incorporates the use of high-efficiency particulate air (HEPA) filters or ultralow penetrating air (ULPA) filters in the exhaust or supply air system to trap airborne particulate material. Varying degrees of protection of personnel, product, and environment can be achieved, depending on the configuration of these filters, the airflow direction, and the sash’s height. NOTE: It is a common misconception that laminar flow hoods are BSCs. Laminar flow hoods are not BSCs. Laminar flow hoods protect only the product, not the environment or the user.

 

موارد قابل ملاحظه به هنگام انتخاب و نصب بایوسیفتی کابینت

انتخاب مناسب کابینت های ایمنی بیولوژیکی براساس ارزیابی ریسک انواع ارگانیسم های بیولوژیکی و سایر مواد مورد استفاده انجام می شود. برای پاسخگویی به نیازهای مختلف تحقیقاتی و بالینی، بایوسیفیتی کابینت ها در سه کلاس i و ii و iii توسعه یافته اند.

در جدول زیر شرح مختصری از کلاسهای BSC ارائه می شود.

طبقه بندیسطح ایمنی بیولوژیکیهدفخصوصیات فیلتراسیون
Class I1, 2, 3
(low- to moderate-risk
material)

حفاظت از پرسنل و محیط کار

 • شامل 1 فیلتر که در سیستم اکستراکشن نصب شده است.
 • ممکن است به قسمت خارجی متصل باشد و ممکن است متصل نباشد.
Class II
Type A1 and Type A2
1, 2, 3
(low- to moderate-risk
material)
حفاظت از پرسنل و محیط کار
 • شامل 2 فیلتر که یکی از آنها بر روی سطح میز کار و دیگری در سیستم اکستراکشن نصب شده است.
 • ممکن است به قسمت خارجی متصل باشد و ممکن است متصل نباشد.
Class II
Type B1
1, 2, 3
(low- to moderate-risk
material)

حفاظت از پرسنل، محیط کار و محصول

 • این رده از دستگاه شرایط کار با مقادیر کمی از مواد شیمیایی سمی و رادیواکتیو را فراهم میکند
 • شامل 2 فیلتر که یکی از آنها در قسمت مکنده هوا و دیگری در کانال اکستراکشن قرار دارد.
 • هوای داخل کابین بازیافت می شود.
Class II
Type B2
1, 2, 3
(low- to moderate-risk
material)

حفاظت از پرسنل، محیط کار و محصول

 • این رده از دستگاه شرایط کار با مواد شیمیایی سمی و رادیواکتیو را فراهم میکند
 • شامل 2 فیلتر که یکی از آنها در قسمت مکنده هوا و دیگری در کانال اکستراکشن قرار دارد.
 • گردش مجدد هوا در مسیر انجام نمی شود.
Class II
Type C1
1, 2, 3
(low- to moderate-risk
material)

حفاظت از پرسنل، محیط کار و محصول

 • این رده از دستگاه شرایط کار با مواد شیمیایی سمی و رادیواکتیو را فراهم میکند
 • شامل 2 فیلتر که یکی از آنها در قسمت مکنده هوا و دیگری در سیستم اکستراکشن قرار دارد.
 • امکان تبدیل کابینت کلاس C1 به کلاس A2 و B2 وجود دارد.
Class III

4

(high-risk material)

به طورکامل عوامل بیولوژیکی پرخطر را مهار میکند.

توجه: کلاس III اگر مجهز به فیلترهای کربن باشد ممکن است برای مواد شیمیایی استفاده شود.

 • شامل 3 فیلتر که یکی از آنها در قسمت مکنده هوا و دو فیلتر دیگر در سیستم اکستراکشن نصب شده اند.
 • فضای کابینت به صورت کامل عایق بندی شده است.

در هنگام نصب و جانمایی کابینت ایمنی بیولوژیکی (BSC) به نکات زیر توجه کنید:

 • دستگاه را در محلی به دور از توربولانس هوای خارجی نصب کنید. به طور مثال از قرار دادن دستگاه در محل های پر ترافیک و پر تردد خودداری نمایید.
 • دستگاه را در کنار هود شیمیایی یا BSC قرار ندهید.
 • کف اتاق محل نصب باید صاف، تراز و قابلیت تحمل وزن دستگاه را داشته باشد.
 • دستگاه را در فضایی مناسب نصب کنید، حداقل 30 سانتی متر از بلندترین نقطه دستگاه تا سقف فاصله وجود داشته باشد.
 • بین دستگاه و دیوارها حداقل 15 سانتی متر فضای خالی به منظور انجام تعمیرات و سرویس های پیشگیرانه قرار دهید.
 • کابینت های ایمنی بیولوژیکی های نوع B باید دارای یک کانال اکستراکشن مجهز به شیرهای تنظیم کننده باشند و هوای خروجی به وسیله اتصال سخت مستقیماً به بیرون تخلیه شود.
 • پریزهای برق داخل BSC باید توسط قطع کننده های مدار اتصال به زمین محافظت شوند و انرژی آنها توسط یک مدار مستقل تامین شود.
 • دستگاه می بایست به سیستم برق اضطراری متصل شود.
 • هنگام استفاده از پروپان یا گاز طبیعی، برای ایمنی در برابر آتش سوزی، یک شیر قطع کننده اضطراری گاز در خارج از کابینت نصب شود.
 • استفاده از هوای فشرده شده در داخل کابینت ایمنی بیولوژیکی باید به دقت مورد بررسی و کنترل قرار گیرد تا از تولید ذرات معلق و ایجاد اختلال در پرده هوای محافظ جلوگیری شود.

ملاحظات ایمنی و روشهای سازگاری با محیط زیست

ملاحظات ایمنی BSC ها عبارتند از:

· هرگز تغییری در ساختار بایوسیفتی کابینت و متعلقات آن ایجاد نکنید.

· برای اطمینان از وجود فشار منفی در اتاق نسبت به راهرو (در صورت وجود) و همچنین ورود جریان مناسب هوا به داخل کابینت، پنجره های آزمایشگاه را بسته نگه دارید و باز شدن درها را به حداقل برسانید.

· تجهیزات حفاظت شخصی PPE را بر اساس ارزیابی ریسک مربوط به سلامتی پرسنل که ممکن است توسط مواد مورد استفاده ایجاد شود، انتخاب کنید.

· قبل از استفاده از بایوسیفتی کابینت، بررسی کنید که Sash تا ارتفاع مناسب باز باشد، این ارتفاع معمولاً با فلش روی فریم نشان داده می شود.

· تعداد مواد موجود در بایوسیفیتی کابینت را به حداقل برسانید، یک فضای کاری شلوغ مانع جریان مناسب هوا می شود.

· تمام مواد را در فاصله حداقل 10 سانتی متری از Sash قرار دهید.

· هرگز سر Head خود را داخل فضای کاری کابینت قرار ندهید.

· برای جلوگیری از انتشار آلودگی از داخل کابینت به فضای خارجی، تمامی سطوح داخلی را ضد عفونی کنید.

· از کار با دستگاه در هنگام روشن بودن لامپ UV خودداری نمایید.

· اطمینان حاصل کنید که از مواد شیمیایی قابل اشتعال و فرار در BSC استفاده نشود. تا 70 درصد هوا در اکثر BSC ها از طریق فیلتر HEPA بازیافت می شود، این ویژگی ذرات موجود در را تصفیه می کند و باعث کاهش مواد شیمیایی یا گازها نمی شود.

· به منظور از بین بردن آلودگی های احتمالی موجود در کابینت، حداقل 5 دقیقه قبل از استفاده، دستگاه را روشن نمایید.

احراز کیفیت کابینت ایمنی بیولوژیکی

• Stability test
• Vertical flow velocity test
• Entry flow velocity test
• Smoke test
• Drainage escape test
• Motor and ventilator system functioning test
• Electric system test

• Air tightness test
• HEPA or ULPA filter leak test
• Temperature increase test
• Noise test
• Luminous intensity test
• Vibrations test
• Protection test