واژه نامه اندازه شناسی

به طور کلی واژه نامه فرهنگ واژگانی است که عناوین و تعاریفی را از یک یا چند زمینه موضوعی خاص در بر می گیرد. این واژه نامه به علم اندازه گیری و کاربرد آن مربوط می شود. همچنین این واژه نامه شامل اصول اساسی حاکم بر کمیت و یکاهای جاری است. به روش های مختلف و زیادی می توان در حوزه کمیت و یکاها بحث کرد.

آن چه که در این واژه نامه مسلم فرض شده است این است که اختلاف اساسی در مفاهیم پایه اندازه گیری در فیزیک، شیمی، آزمایشگاه تشخیص طبی، بیولوژی یا مهندسی وجود ندارد.

1 دیدگاه برای «واژه نامه اندازه شناسی»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.