سانتریفیوژ

سانتریفیوژ

از سانتریفیوژ به منظور جداسازی سلول ها یا سایر ترکیبات در مایعات استفاده می شود. جداسازی در سانتریفیوژ با استفاده از نیروی گریز از مرکز و بر اساس اختلاف در نرخ ته نشین شدن اجزا در مایعات انجام می شود.

اجزای اساسی سانتریفیوژ عبارتند از:

  • محفظه (چمبر) که به عنوان محصور کننده هد سانتریفیوژ و روتور به کار می رود.
  • درب یا کاور محفظه که به منظور محافظت از روتور و اپراتور به کار می رود.
  • موتور و درایو آن به منظور اعمال نیرو به شفت و روتور برای ایجاد مقدار مطلوب دور بر دقیقه و همچنین ایجاد نیروی گریز ار مرکز

نیروی گریز از مرکز نسبی (RCF) که با عنوان g-force نیز نامیده می شود، به شرح زیر محاسبه می شود:

RCF = 28.38 (r) [N /100]^2

r = rotor radius

N = revolutions per minute (RPM)

 

نکات حائز اهمیت در انتخاب و نصب سانتریفیوژ

سانتریفیوژها از لحاظ ابعاد کلی، اندازه روتور، برودت، خلاء vac، حداکثر سرعت و نیروی گریز از مرکز متفاوت می باشند و در مدلهای مختلف در دسترس هستند. بطور مثال:

  • سانتریفیوژهای جنرال آزمایشگاهی و اولترا سانتریفیوژها
  • اولترا سانتریفیوژهای آنالیتیکال برای آنالیز ماکرو مولکول ها
  • سانتریفیوژهای هماتوکریت برای اندازه گیری گلبول های قرمز
  • سانتریفیوژ های گازی برای جداسازی ایزوتوپ در حالت گاز

انواع روتور عبارتند از:

  • Fixed Angle: نمونه ها را با زاویه ثابت نسبت به محور مرکزی نگه می دارد.
  • Swing bucket: نگهدارنده های نمونه به وسیله مفصل (لولا) به روتور مرکزی متصل می شوند.
  • Vertical Tube: نگهدارنده های نمونه موازی با محور چرخش نگه داشته می شوند، باندهای جداکننده به جای طول لوله در قطر آن قرار می گیرند.

قبل از تعویض و تغییر در وضعیت روتور از سازگاری آن با وضعیت جدید اطمینان حاصل نمایید. یک راه حل خوب ثبت تاریخ خرید، شماره سریال، مدل و پارامترهای عملکرد روتور است. نحوه تمیزکاری روتور و اتصالات آن، معمولا در راهنمای کار با دستگاه توسط سازنده اعلام می گردد.

جهت اطمینان از عملکرد سانتریفیوژ به صورت صحیح، دستگاه را در محلی صاف، تراز و مستحکم قرار دهد و دستگاه را به تغذیه متناسب با نیاز آن به همراه سیستم ارت متصل نمایید.

Fixed Angle Centrifuge
Fixed Angle
Swinging Bucket Centrifuge
Swing Bucket
Vertical Tube Centrifuge
Vertical Tube
Near Vertical Tube Centrifuge
Near Vertical Tube