سانتریفیوژ

سانتریفیوژ

از سانتریفیوژ به منظور جداسازی سلول ها یا سایر ترکیبات در مایعات استفاده می شود. جداسازی در سانتریفیوژ با استفاده از نیروی گریز از مرکز و بر اساس اختلاف در نرخ ته نشین شدن اجزا در مایعات انجام می شود.

اجزای اساسی سانتریفیوژ عبارتند از:

  • محفظه (چمبر) که به عنوان محصور کننده هد سانتریفیوژ و روتور به کار می رود.
  • درب یا کاور محفظه که به منظور محافظت از روتور و اپراتور به کار می رود.
  • موتور و درایو آن به منظور اعمال نیرو به شفت و روتور برای ایجاد مقدار مطلوب دور بر دقیقه و همچنین ایجاد نیروی گریز ار مرکز

نیروی گریز از مرکز نسبی (RCF) که با عنوان g-force نیز نامیده می شود، به شرح زیر محاسبه می شود:

RCF = 28.38 (r) [N /100]^2

r = rotor radius

N = revolutions per minute (RPM)

 

نکات حائز اهمیت در انتخاب و نصب سانتریفیوژ

سانتریفیوژها از لحاظ ابعاد کلی، اندازه روتور، برودت، خلاء vac، حداکثر سرعت و نیروی گریز از مرکز متفاوت می باشند و در مدلهای مختلف در دسترس هستند. بطور مثال:

  • سانتریفیوژهای جنرال آزمایشگاهی و اولترا سانتریفیوژها
  • اولترا سانتریفیوژهای آنالیتیکال برای آنالیز ماکرو مولکول ها
  • سانتریفیوژهای هماتوکریت برای اندازه گیری گلبول های قرمز
  • سانتریفیوژ های گازی برای جداسازی ایزوتوپ در حالت گاز

انواع روتور عبارتند از:

  • Fixed Angle: نمونه ها را با زاویه ثابت نسبت به محور مرکزی نگه می دارد.
  • Swing bucket: نگهدارنده های نمونه به وسیله مفصل (لولا) به روتور مرکزی متصل می شوند.
  • Vertical Tube: نگهدارنده های نمونه موازی با محور چرخش نگه داشته می شوند، باندهای جداکننده به جای طول لوله در قطر آن قرار می گیرند.

قبل از تعویض و تغییر در وضعیت روتور از سازگاری آن با وضعیت جدید اطمینان حاصل نمایید. یک راه حل خوب ثبت تاریخ خرید، شماره سریال، مدل و پارامترهای عملکرد روتور است. نحوه تمیزکاری روتور و اتصالات آن، معمولا در راهنمای کار با دستگاه توسط سازنده اعلام می گردد.

جهت اطمینان از عملکرد سانتریفیوژ به صورت صحیح، دستگاه را در محلی صاف، تراز و مستحکم قرار دهد و دستگاه را به تغذیه متناسب با نیاز آن به همراه سیستم ارت متصل نمایید.

Fixed Angle
Swing Bucket
Vertical Tube
Near Vertical Tube